Diensten Home Diensten Flora's Boeken Publicaties Cursussen Disclaimer Contact Interim juridisch secretaresse
Flora’s Secretary Services
© Flora’s Secretary Services 2022
Na het verstrekken van de mondelinge opdracht ontvangt u van mij een  overeenkomst tot opdracht, waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd.  Op iedere overeenkomst zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing,  tenzij anders wordt overeengekomen. Deze algemene voorwaarden worden  u tegelijk met de overeenkomst toegezonden. De door mij gewerkte uren worden in rekening gebracht nadat deze door u  zijn geaccordeerd. Voor een afgebakend project is het mogelijk om een  fixed price af te spreken.     Ik ben beschikbaar voor opdrachten in de Randstad. Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder  nummer 34281386.
Werkwijze