Publicatie Home Diensten Flora's Boeken Publicaties Cursussen Disclaimer Contact Interim juridisch secretaresse
Flora’s Secretary Services
       Boek:   “KEI in de praktijk”
    Bij mijn eerste cursus “Onmisbaar in de rechtspraktijk” gebruikte ik als  cursusmateriaal het door mij geschreven boek “Juridisch secretaresse,  onmisbaar in de rechtspraktijk”. Cursisten konden zo, eenmaal in de praktijk  van alledag, nog eens nalezen wat zij tijdens de cursus geleerd hadden. Dit  werd door iedereen gewaardeerd. Graag had ik ook bij de start van mijn cursus “KEI in de praktijk” eenzelfde  opzet gekozen. Op dat moment was KEI echter nog volop in ontwikkeling en  waren bijvoorbeeld scherm lay-outs, procesinleiding en oproepingsbericht nog  te veel aan verandering onderhevig om er een boek aan te wijden. Volgens  mij was er met de start van een definitieve pilot in september 2017,  voldoende stabiliteit om het boek “KEI in de praktijk“ uit te brengen.  Inmiddels is de pilot digitaal procederen gestopt. Procedures die voor  1 oktober 2019 gestart zijn, kunnen onder de KEI wetgeving volledig worden  uitgeprocedeerd. Als gevolg van het stopzetten van de pilot door de Minister van Justitie en  Veiligheid heeft dit boek niet langer toegevoegde waarde voor de juridische  ondersteuner. Het is daarom niet langer leverbaar.                                                       
© Flora’s Secretary Services 2022